Manglet heis – mistet et år med undervisning

Griegakademiet_TS_01

STORE PROBLEMER. – Etter andre året kom det en ny trappeheis, men den stoppet nesten like mange ganger som den forrige. Hvis den ble ødelagt kunne det ta over en måned å fikse den, forteller rullestolbruker Endre Nygård. FOTO: THEA ELISABETH STEPHANSEN.

Kun ekstrainnsats fra foreleser gjorde at rullestolbruker Endre Nygård bestod eksamen. Også funksjonsfriske studenter frykter for helse og karriere på grunn av falleferdig bygg på Griegakademiet.

– Jeg savner en vanlig, ordentlig heis. 

Dette forteller rullestolbruker Endre Nygård, som går sitt fjerde og siste år på Griegakademiet ved Universitetet i Bergen (UiB). Siden Nygård begynte ved musikkinstitusjonen underlagt universitetet har han slitt med manglende heis og tilrettelegging.

Griegakademiet_TS_04

SNEGLEFART. Trappeheisen i Griegakademiet byr på problemer. – Fra første etasje og opp til fjerde, tror jeg det tar 13 minutter. Det blir brukt veldig mye tid på det, men det er bedre enn ingenting, forteller rullestolbruker Endre Nygård. FOTO: THEA ELISABETH STEPHANSEN.

– Bygningen skulle vært pusset opp og oppgradert for lenge siden, forteller Frode Thorsen, instituttleder ved Griegakademiet ved UiB.

Gikk glipp av fag

Instituttlederen kan opplyse om at bygget til Nygård skole, der Griegakademiet har hatt sin virksomhet siden 1987, har vært et gjennomgående problem i mange år. Det er blant annet ingen heis, bygningen har et sterkt behov for oppussing, og det er begrenset tilrettelegging for rullestolbrukere.

– Andre året mitt fikk jeg ikke hatt fag, fordi timene våre var i andre etasje og trappeheisen ikke fungerte, forteller musikkstudenten, og fortsetter:

– Det endte med at læreren min hadde noen en-til-en-timer med meg rett før eksamen for at jeg skulle klare å bestå. Jeg fikk bare deltatt på tre timer i løpet av det året.

Bærer tungt utstyr i trappene

I tillegg sliter studentene med at mye tungt utstyr må flyttes manuelt.

– Det er litt skummelt når du kjenner at du holder på å glippe og bare må håpe at du rekker å komme til neste sted der du kan ta pause. Dersom vi faller og får utstyret over oss, er karrieren over. I tillegg er det også snakk om ganske dyrt utstyr, forteller Tomas Leivestad, som studerer slagverk ved Griegakademiet.

– Vi har øvingsrom i tredje etasje og konserter i første etasje. Det betyr at vi må bære ned alt utstyret, fortsetter han.

Dette støtter instituttleder Thorsen.

– Se for eksempel for deg problematikken når store flygler og slagverk skal flyttes mellom etasjer, forklarer han.

Griegakademiet_TS_06_extraKK

KJENNER PROBLEMATIKKEN. – Bygget er ikke optimalt for det det brukes til i dag. Det er en gammel skole som ikke er bygget for denne typen bruk, sier Ove Botnevik, leder for arealseksjonen ved Eiendomsavdelingen til UiB. FOTO: THEA STEPHANSEN

Ventet på heis i over 20 år

Til tross for HMS-problemene sier instituttleder Thorsen at de har hatt mye kontakt med eiendomsavdelingen og ledelsen ved UiB. Han er optimistisk med tanke på tiden fremover. Samtidig påpeker han at det er fra hans ståsted som ansatt, og han forstår godt at studentene er frustrerte.

– Vi har tatt opp dette med heis siden vi overtok bygget i 1995, forteller han.

– Det vil si over 20 år?

– Det stemmer.

Aldrende bygg ved UiB

Ove Botnevik, leder for arealseksjonen ved eiendomsavdelingen til UiB, kan fortelle at han kjenner til problematikken til rullestolbrukere og bæringen av utstyr.

– Bygget er ikke optimalt for det det brukes til i dag. Det er en gammel skole som ikke er bygget for denne typen bruk.

Dersom vi faller og får utstyret over oss, er karrieren over.

Tomas Leivestad, studerer slagverk ved Griegakademiet

Til Studvest sier arealsjefen at det planlegges å bygge heis i løpet av neste år.

– Hvorfor har ikke dette blitt prioritert tidligere?

– Det er flere eldre bygg ved UiB som trenger oppgradering og det er vanskelig å finne rom for alle behov innenfor de årlige budsjettene, svarer Botnevik.

Prioriterer nybygg

Tidligere i år kunne Studvest melde at UiB og Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) gikk inn for å sammen opprette et kunstnerisk fakultet underlagt universitetet.

Botnevik forteller at de tidligere hadde planer om en total rehabilitering av bygget, men at de nå prioriterer å søke midler til et nybygg ved siden av det nye bygget til KHiB i Møllendal.

– I tråd med planene om det nye kunstfaglige fakultetet søker vi ikke midler for rehabilitering av Nygård skole. Likevel må vi diskutere hvilke tiltak og oppgraderinger som er viktigst å gjennomføre de kommende år, forteller lederen for arealseksjonen.

Student Nygård mener Nygård skole burde blitt oppgradert for studentene som ikke får oppleve nybygget.

– De pratet om nytt bygg for ti år siden også, så det burde absolutt ha skjedd noe i løpet av de fire årene jeg har gått her.