Millionsatsning på KHiB

Khib_TS_043

HIT SKAL DE FLYTTE. Dette bygget i Møllendalsveien, designet av Snøhetta, skal huse over 300 studenter ved det nye kunstneriske fakultetet underlagt UiB. FOTO: THEA ELISABETH STEPHANSEN.

Men ingen penger fra statsbudsjettet til fusjonspartneren Griegakademiet, som sliter med alvorlige HMS-problemer i sitt nåværende bygg.

Før sommeren skrev Studvest om fusjonen mellom Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) og Griegakademiet ved Universitetet i Bergen (UiB) til et nytt fakultet underlagt UiB, med planer om mulig samlokalisering i Møllendalsveien. I det nye statsbudsjettet blir det foreslått at KHiB, gjennom Statsbygg, skal få bevilget 160 millioner kroner til bygget som nå bygges i Møllendalsveien. Innflytting er satt til høsten 2017, når prosjektet er planlagt ferdig.

Gerd-Tinglum_KHiB

– GLEDELIG. Rektor Gerd Tinglum ved Kunst- og designhøgskolen er fornøyd med midlene de har foreslått tildelt fra Statsbudsjettet. FOTO: KHiB.

– Dette er som forventet – det er strålende at midlene kommer, men det er ingen overraskelse, sier rektor for KHiB, Gerd Tinglum.

I det nye statsbudsjettet er det også foreslått å øke bevilgningen til UiB i forbindelse med fusjonen. 2,4 millioner er foreslått til husleiekompensasjon for samlokaliseringsbygget for Kunst- og designhøgskolen i Bergen, og ytterligere 42,2 millioner er foreslått til utstyr i forbindelse med samme bygg. Disse til sammen 44,6 millionene kommer altså i tillegg til de 160 millionene, men kommer gjennom UiB på grunn av sammenslåingen.

– Husleiekompensasjon var en strålende nyhet for oss, sier Tinglum.

I tillegg til pengene for nybygget til KHiB er UiB henstilt med 2,4 millioner kroner til nye rekrutteringsstillinger i 2017-budsjettet for det nye kunstneriske fakultetet, samt 5 millioner til Skeivt Arkiv som er flyttet fra Kulturdepartementets budsjett.

Ingen penger til Griegakademiet

Ingen midler fa budsjettet er foreslått tildelt den andre enden av fusjonen, nemlig Griegakademiet ved UiB. Studvest har tidligere skrevet om uholdbare HMS-forhold ved Griegakademiet ved UiB. Instituttleder for Griegakademiet, Frode Thorsen, uttalte at bygget skulle vært pusset opp for lenge siden. I forbindelse med fusjonen har det vært snakk om et tilleggsbygg ved siden av det nye KHiB-bygget i Møllendalsveien til studentene ved Griegakademiet.

– Vi ønsker å få til en samlokalisering av det nye kunstneriske fakultetet og har bedt Statsbygg om tillatelse til et tilleggsbygg ved siden av KHiBs nye bygg i Møllendalsveien. Målet er å starte byggingen av dette så snart som mulig og tror det er mulig å legge første stein i 2017, sa Dag Rune Olsen til Studvest i juni.

Instituttleder for Griegakademiet, Frode Thorsen, mener utelatelsen fra budsjettet ikke kommer som en overraskelse.

– Vi hadde ikke regnet med tildeling av midler til byggearbeid i dette statsbudsjettet. Universitetet er i samtale med Statsbygg, og sammen vil de utrede en plan for et nytt bygg ved siden av KHiB sitt i Møllendalsveien, sier Torsen, og fortsetter:

– Planen om å legge første stein i 2017 blir i praksis å komme med en utredning og et anslag om kostnad for det nye bygget i løpet av 2017. Så håper vi på å bli inkludert i budsjettet for 2018, sier han.