Ser lyspunkter etter knallhard Afghanistan-dom

veivalg_m_umin_BF_07

STORE UTFORDRINGER. Norske soldater har trent afghanske styrker til å ta større ansvar for egen sikkerhet. Men utenriksminister Børge Brende er klar på at det ikke finnes en løsning uten en politisk løsning. Og akkurat nå skjer det ikke mye mellom Taliban og myndighetene i Kabul. FOTO: BEATE FELDE

Utenriksminister Børge Brende kom til Universitetet i Bergen for å snakke om Norges vei videre etter at Trump ble valgt til president i USA. Studvest ville imidlertid kaste et blikk i bakspeilet for å prate om Afghanistan i stedet.

Børge Brende
  • Rolle: Utenriksminister
  • Parti: Høyre
  • Utdannelse: Cand. Mag. i historie
  • Universitet: NTNU, Trondheim

Afghanistan-utvalget er tydelig i sine konklusjoner i rapporten «En god alliert – Norge i Afghanistan 2001 – 2014». Det vi ser av resultatene i Afghanistan, er ikke i nærheten av det vi pekte ut som mål ved invasjonen i 2001/2002. At vi på mange måter feilet.

– Er man fra politisk hold villig til å innrømme at en ikke kom i mål?

– Nå skal forsvarsministeren til Stortinget i januar, der hun skal redegjøre for oppfølgingen av Afghanistankomiteens konklusjoner. Jeg godkjenner ikke helt premissene i spørsmålet, siden konklusjonen til komiteen var mer nyansert enn som så. At Afghanistan ikke lengre er et arnested for internasjonal terrorisme. Det ble krysset av listen. Men så er det andre utfordringer hvor en er veldig kritisk til de resultatene som en har oppnådd. Jeg føler at denne innstillingen må brukes konstruktivt til å se om vi kan kalibrere og tilrettelegge vår Afghanistan-politikk for å treffe enda bedre. For eksempel når det gjelder utvikling i mange av regionene.

Det er også noe som er positivt som har skjedd: Det var ingen jenter som gikk på skole i 2001. Nå er det bortimot 4 millioner jenter som går på skole. Den gjennomsnittlige levealderen har gått fra 45 til 60 år – det er jo en indikasjon. Vi skal være helt klar over at sikkerhetsutfordringene er enorme, men vi har også sett en positiv utvikling.

En må få slutt på den militære konflikten. Der er det ikke bare militære løsninger, men også politiske.

Børge Brende (H), utenriksminister

– Den amerikanske SIGAR*-rapporten kommer fram til at store mengder amerikanske bistandsmidler har vært bortkastet. Amerikanerne innrømmer at de hadde svært lite fokus og forståelse for korrupsjon. Store mengder av midlene har gått ut av landet igjen. Hvordan står det til med de norske midlene?

– Dette vil vi også redegjøre for i Stortinget i januar. Det å operere i et av verdens fattigste land, der det foregår en væpnet konflikt, og en skal drive med bistand; det er komplisert. Men noen av resultatene viser jo at noe må ha lyktes. Når levealderen er kraftig økt, tilgangen på helsetjeneste er noe bedre. Det er 8 millioner barn som går på skole. I 2001 var det bare 1 million. Så noen av bistandsprosjektene må ha gått bra.

– Faryab-provinsen har en dårligere sikkerhetssituasjon nå etter at vi trakk oss ut i 2014. Hvorfor har ikke det norske militære bidraget hjulpet til med å øke tryggheten?

– Nå har de afghanske sikkerhetsstyrkene tatt over ansvaret for sikkerheten. Det er store sikkerhetsutfordringer. Vi har jo trent disse styrkene så de skal kunne ta større ansvar for egen sikkerhet. Men en finner ikke en løsning uten at en finner en politisk løsning. En politisk løsning mellom Taliban og myndighetene i Kabul. Men der skjer det ikke så mye akkurat nå. En må få slutt på den militære konflikten. Der er det ikke bare militære løsninger, men også politiske.

* Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (2008)