Studentene roses for givervillighet

JK_Gateselger_01

RIS OG ROS. Gateverver Anders Øygard Hareide roser studenter for å stoppe oftere enn andre samfunnsgrupper, selv om de gir mindre beløp. FOTO: JACOB KNAGENHJELM.

På tross av dårlig økonomi, er studenter blant dem som viser høyest initiativ og givervilje, ifølge diverse frivillige organisasjoner.

– Studenter er ofte samfunnsengasjerte, og jeg tror at giverviljen er høy sammenlignet med andre grupper i befolkningen, sier Gro Rognmo, kommunikasjonsrådgiver for UNICEF.

UNICEF er én av flere organisasjoner som Studvest har spurt om studenters givervilje. Både UNICEF, Redd Barna, Amnesty International, Greenpeace og Røde Kors oppgir at studenter er blant samfunnsgruppene med mest velvillighet overfor veldedige organisasjoner.

Gir mindre beløp

Det finnes lite statistikk på nøyaktig hvor stor andel av de frivillige organisasjonenes inntekt studentene står for.

– Vi har dessverre ikke et nøyaktig tall på gaver fra studenter i løpet av et år, da de kommer inn i mange forskjellige kanaler og på mange forskjellige saker, men jeg vil anta at det dreier seg om drøye 500 000 i året, sier David Brændeland fra Redd Barna.

Selv om studenter oppleves som givervillige hos de frivillige organisasjonene, er beløpene de bidrar med mindre enn i andre deler av befolkningen.

– Månedsbidraget er gjerne noe lavere blant de yngste fadderne, men det har jo sin enkle forklaring i at studenter tjener dårligere enn dem som er i jobb, sier Rognmo fra UNICEF.

Unicef_MC_01

ALLE MONNER DRAR. Studenter gir små beløp, men stopper oftere for gateververe enn andre grupper i befolkningen, sier gateverver Anders Øygard Hareide. FOTO: MICHAEL CHANDRA.

– Studenter stopper oftere

Studenten Anders Øygard Hareide jobber som gateverver i Amnesty International. Han står ofte på Høyden, der han møter mange studenter. At studenter gir mindre beløp, betyr ikke at de er mindre givervillige enn andre, mener han.

– Jo yngre enn person er, desto mer sannsynlig er det at vedkommende stopper når jeg står ute på gaten for å verve folk, sier han.

Det tror han henger sammen med at eldre mennesker er mer standhaftige og mindre åpne enn studenter.

– De eldre har ofte allerede tatt et standpunkt og vet hva de mener, mens de unge er mer åpne og tenker at det vi holder på med er spennende, sier han, og legger til:

– Studenter er ofte mer venstrevridde, mens de eldre vet akkurat hva de mener, og er veldig sterkt «ja» eller veldig sterkt «nei». Disse er det veldig vanskelig å få til å skifte mening når de først har bestemt seg, sier han.

– Andre måter enn penger

Studenter bidrar ikke bare gjennom månedsbeløp, men også gjennom direkte samarbeid med studentorganisasjoner, fadderskap og engangsbeløp, sier Rognmo fra UNICEF.

– Tidligere hadde vi også et eget studentfadderskap, men det har vi dessverre ikke lenger. Vi hadde circa 1500 studentfaddere – flere av dem er fortsatt vanlige faddere, og de har til sammen gitt over 2,5 millioner kroner, sier hun.

Om du ikke kan bidra økonomisk, er det fortsatt flere måter du kan engasjere deg og bidra på, sier gateverver Hareide.

– Om studenter ikke kan bidra økonomisk, kan de bli med i frivillige grupper, som for eksempel Amnestys aktivistgruppe. Her meldes man inn på frivillig basis. Vi oppfordrer ikke til dette på gaten, men informerer selvfølgelig om folk er interesserte i å bidra på andre enn rent økonomiske måter, sier han.