UiB ut med svært ambisiøst mål

IMG_4952.jpg KM

OPTIMIST. Viserektor ved UiB, Oddrun Samdal, lar seg ikke avskrekke av det hårete målet som universitetet har satt. FOTO: KATI MAZHAROVA

Innen 2022 har Universitetet i Bergen (UiB) satt som mål at 85 prosent av alle studenter skal ha relevant jobb, to år etter fullførte studier.

DETTE ER SAKEN
  • ” UiB skal utdanne de mest attraktive kandidatene i Norge. Innen 2022 skal 85 prosent av kandidatene ha relevant jobb to år etter fullført utdanning. ”
  • Dette målet er en del av UiBs strategiplan som går fram til 2020.
  • Par dags dato får 74 prosent av studentene relevant jobb innen 2 år etter fullført grad.
  • Ny undersøkelse i 2018 vil vise om UiB har kommet et steg videre.
  • En rekke tiltak skal bli satt inn for å nå målet.

– Dette er et uttrykk for at vi ønsker å være ambisiøse. Jeg tenker vi har mulighet til å nå det målet, sier viserektor ved Universitetet i Bergen (UiB), Oddrun Samdal.

I dag er tallet 83 prosent for masterstudenter og 50 prosent for bachelorstudenter. Samlet sett er tallet 74 prosent, og UiB må derfor ha en oppgang på ti prosent.

– Sender signaler til studentene

Vegard Fosso Smievoll, studentrepresentant i Universitetsstyret, mener målet til UiB er veldig ambisiøst, men at man må sette seg hårete mål for å lykkes.

– Det sender jo signaler til oss studenter. Når UiB er så ambisiøse, må vi være det også, sier Smievoll.

Studentrepresentanten trekker fram mentorordninger, praksisordninger og det å kunne knytte undervisning opp til forskning som viktige tiltak for å kunne nå målet.

Vil at alle skal på utveksling

Hun trekker også fram at universitetet har ansvar for å tenke lenger enn det samfunnet har behov for akkurat nå.

– Litt av jobben vår er å tenke mange år fram i tid. Derfor har vi blant annet satt i gang nye fagprogrammer innen havbruk, teknologi og sjømat.

Samdal tror også internasjonalisering, altså at studenter drar på utveksling, er viktig.

– Vi skal prøve en ordning hvor alle i utgangspunktet er satt opp til å reise på utveksling, og hvis man ikke kan, eller absolutt ikke vil må man selv melde seg av, sier hun.