– Urettferdig og udemokratisk

Stian_Magelssen_AB_03

SETT BEDRE. Stian Skarheim Magelssen er ikke imponert over universitetets dømmekraft. ARKIVFOTO: ADRIAN BRUDVIK

Mat.Nat favoriserte noen få studentpolitikere.

Studentpolitikk ved UiB
  • Ved universitetet er det i dag syv politiske lister. Disse minner om partier.
  • Listene får mandater i Studentparlamentet etter hvor stor oppslutning de har blant studentene.
  • Studentparlamentet er studentenes høyeste politiske organ.
  • Studentparlamentet har et arbeidsutvalg som på fulltid jobber med å få gjennomslag for sakene som de øvrige medlemmene vedtar.

Da Det matematisk-naturvitenskelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) arrangerte karrieredagen «På vei», inviterte de flere studentorganisasjoner til å stå på stand.

Blant dem som fikk invitasjon var den politiske listen Realistlista. I invitasjonen sto følgende:

«Foreløpig er Realistlista den eneste studentpolitiske listen som er invitert pga plassmangel».

Dermed ble de seks andre politiske listene på universitetet ekskludert.

– Udemokratisk

Stian Skarheim Magelssen, medlem i arbeidsutvalget til Studentparlamentet ved UiB, reagerer på fakultetets favorisering av én liste.

– Det er irriterende at ikke alle listene ble spurt. Det er ikke demokratisk å gjøre det slik, slår han fast.

Magelssen mener at dersom det ikke er rom for å invitere alle, bør de ikke invitere noen.

– Eventuelt kan Studentparlamentet stå alene og representere studentene nøytralt, sier han.

– Listene kan takke seg selv

Ifølge arrangøren skyldes ekskluderingen plassmangel.

– Dette er en vurdering vi tok tidlig, for det er ikke plass til alle. De andre listene er velkomne til å stå på stand når som helst gjennom resten av året, sier Thomas Vikestad Kalvik, seniorkonsulent ved fakultetet.

Andreas Trohjell, leder for den favoriserte Realistlista, mener de som ikke ble invitert kan takke seg selv for det.

– Vi har valgt en strategi med å være synlige, og i fjor sendte vi en forespørsel om å få rekruttere nye medlemmer på slike arrangementer.

Trohjell tror det er grunnen til at de ble invitert i år også.

matnat_NP_02

TRANGT. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet var ifølge ledelsen ikke romslig nok til å gjeste alle listene. ARKIVFOTO: NOPARDOL PAO

– En skeiv vurdering

Magelssen påpeker at problemet er at de andre listene slett ikke hadde en mulighet til å melde seg på, da det ble spesifisert at kun én liste kunne bli invitert på grunn av plassmangel. Ansvaret for det mener han ligger hos fakultetet.

– Det viser jo at det ikke er en åpen invitasjon. Det synes jeg er uheldig fra fakultetet sin side.

Etter at Studvest tok kontakt har arrangøren tatt selvkritikk.

– At Realistlista var mest relevant nå, var nok bare en forestilling vi hadde. Dette var en litt skeiv vurdering som ble tatt i full fart. Den ble ikke godt tenkt gjennom, sier Vikestad.

Lover bot og bedring

Arrangøren er enig med Studentparlamentet og har tatt misnøyen til etterretning. Derfor lover de en endring ved neste års studenttorg.

– Det er uheldig at ikke alle var til stede. Vi har registrert at de syns det var urettferdig, og til neste år kommer vi til å invitere alle eller ingen, sier Vikestad.

Magelssen er langt mer fornøyd med den planen enn han er med årets håndtering.

– Løsningen i år blir som å invitere til en guidet tur på Stortinget, og bare la Trygve Slagsvold Vedum holde omvisning, avslutter han.