– Vi beklager at vi har brutt loven

HF-HiB fusjon_MA_16

BRØT LOVEN. Høgskolen har lenge latt studentene betale for obligatoriske studieturer. FOTO: MATS ARNESEN

Høgskulen på Vestlandet legger seg flate. – Nå skal vi skjerpe rutinene, sier kommunikasjonsdirektør.

Tidligere dette semesteret skrev Studvest at Høgskulen på Vestlandet (HVL) bryter loven ved å kreve betaling for obligatoriske studieturer. Etter å i lengre tid ha utelatt å komme med et konkret tilsvar, beklager høgskolen nå til studentene.

– Vi har undersøkt dette og kommet fram til at praksisen vi hadde ikke var i tråd med loven. Det beklager vi. Nå skal vi skjerpe rutinene, sier kommunikasjonsdirektør ved HVL, Elin Folgerø Styve.

Egenandeler som står i strid med loven om at studenter ikke skal betale for høyere utdanning har foregått i 12 år, etter at «gratisprinsippet» ble innlemmet i loven i 2005.

– Det viktigste nå er at vi har en klar plan og rutiner for å unngå at dette skjer igjen, forteller Styve.  

Følger tettere opp

Universitets- og høyskoleloven slår fast at studiesteder ikke kan «kreve egenbetaling for studieprogrammet som fører frem til en grad eller yrkesutdanning».

– Hvordan skal dere sikre dette i fremtiden?

– Vi må kvalitets
sikre at det som blir lagt inn i emneplanene er i tråd med regelverket. Alle ansatte må være informert om dette, og vi må sikre at ingen bryter regelverket og at det finnes reelle alternativer. Det er bare det vi kan gjøre. 

Studvest har fått opplysninger om at tidligere alternative opplegg til betalingsturer ikke har opplevdes som gjennomførbare for studentene. 

Klar beskjed fra KD

Kunskapsdepartementet har vært klar på at studieturer som står i strid med gratisprinsippet er ulovlig.

– Det er ingen tvil. Hvis turen er obligatorisk for å kunne ta eksamen, skal man ikke måtte betale for den, sa statsekretær Bjørn Haugstad under Norsk Studentorganisasjon sitt landsmøte.

Når det kommer til konkrete kriterier for alternative opplegg er det opp til de enkelte lærestedene hvordan de ønsker å tilrettelegge for studentene.

– Det er utdanningsinstitusjonene som må vurdere hvilket innhold et slikt opplegg skal ha. Vi legger til grunn at det må bidra til at studentene oppnår det ønskede læringsutbyttet for studiet, sier Haugstad til Studvest.

Det viktigste nå er at vi har en klar plan og rutiner for å unngå at dette skjer igjen. 

Elin Folgerø Styve, kommunikasjonsdirektør HVL
– Særs fornøyd

– Vi i Studenttinget er svært fornøyde med hvordan ledelsen ved høgskulen har konkludert i denne saken, sier Eigil Hole fra Studenttinget på Vestlandet.

Han påpeker at når disse føringene blir implementert vil studentene i større grad ta utdanning i tråd med gratisprinsippet.

– Studieturer vil fremdeles stå som et godt tilbud, men for de som ikke har mulighet til å ta del, av økonomiske og andre årsaker, vil en nå ha faglige alternativ med god kvalitet. Dette gjør at læringsutbyttet og fagprogresjon ikke blir lidende.